dinãmikos ženkla, italų kalbos žodžių santrumpos ir grafiniai ženklai natose, kuriais nurodoma sąlyginis garsų skambesio stiprumas Pagrindiniai dinamikos ženklai yra šie: forte (f) – garsiai, stipriai, piano (p) – tyliai, silpnai, mezzo forte (mf) – vidutiniškai garsiai, mezzo piano (mp) – vidutiniškai tyliai, fortissimo (ff) – labai garsiai, pianissimo (pp) – labai tyliai, forte fortissimo, arba fortississimo (fff) – ypač garsiai, piano pianissimo, arba pianississimo (ppp) – ypač tyliai. Jei skambėjimas turi po truputį stiprėti, po natomis rašoma crescendo (cresc.) arba ženklas <, jei skambesys turi po truputį silpnėti, po natomis rašoma diminuendo arba decrescendo (dim., decr.), arba ženklas >. Jei skambesio stiprumas ūmai keičiamas, po natomis rašoma papildoma nuoroda subito (pvz., piano subito, forte subito; sutr. sub. p, sub. f). Be to, garso stiprumas diferencijuojamas nuorodomis meno, quasi, più, poco, molto, sempre, poco a poco ir kitomis. Prie dinamikos ženklų skiriami ir įvairūs akcentai, padedantys išskirti atskirus garsus ar sąskambius. Jie žymimi ženklais ^, > arba žodžiais – sforzato (sf), fortepiano (fp), forzato (frz), rinforzato (rfz), accentuato, marcato.

1915