dinãminė geològija, fzinė geològija, geologijos kryptis, tirianti geologinius procesus, kurie turi įtakos visos Žemės raidai, keičia Žemės plutą ir formuoja Žemės paviršių. Svarbiausi metodai – praeities geologinių procesų atkūrimas, dabartinių procesų stebėjimas ir jų modeliavimas, įvairūs fizikiniai metodai. Kai kurių geologinių procesų tyrimai išsirutuliojo į savarankiškas šakas – geotektoniką (tektoniką), seismologiją, struktūrinę geologiją, vulkanologiją. Kiekvieno regiono endogeninių ir egzogeninių procesų (konkrečių sąlygų) tyrimas turi praktinės reikšmės naudingųjų iškasenų paieškoms, statybai. Dinaminės geologijos pradininkai geologai: C. Lyellis, E. Suessas.

2276