dinãtai (gr. dynatos – galingas), Bizantijoje įtakingi ir turtingi žmonės, dažniausiai stambieji žemvaldžiai, feodalai. Kai kurie bizantistai dinatais vadina pasaulietinės ir dvasinės valdžios veikėjus. Minimi 10 a. Bizantijos teisės paminkluose.

2271