diplòmas (pranc. diplôme < gr. diplōma – lapas, dokumentas (dvilinkas)), asmens įgytą profesinę kvalifikaciją arba profesinę kvalifikaciją ir kvalifikacinį laipsnį, taip pat mokslo laipsnį liudijantis oficialus dokumentas. Išduodamas baigus pagrindines, specialiąsias profesines, magistrantūros, meno aspirantūros studijas, apgynus daktaro disertaciją.