diplomãtiniai imunitètai ir privilègijos, specialių teisių, pirmenybių ir lengvatų, suteikiamų užsienio diplomatinėms atstovybėms, jų personalui ir kitiems asmenims (pvz., užsienio valstybių, vyriausybių vadovams, užsienio reikalų ministrams), visuma. Diplomatinių atstovybių ir jų personalo diplomatiniai imunitetai ir privilegijos nustatyti 1961 Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių. Svarbiausi diplomatiniai imunitetai ir privilegijos: diplomatinės atstovybės patalpų, jose esančio turto, atstovybės transporto priemonių neliečiamybė; diplomatinės atstovybės archyvų, dokumentų ir korespondencijos neliečiamybė; diplomatinio asmens neliečiamybė; diplomato privačios rezidencijos, joje esančių dokumentų ir jo korespondencijos neliečiamybė; diplomato imunitetas nuo priimančios valstybės baudžiamosios, civilinės ir administracinės jurisdikcijos; diplomatinės atstovybės ir diplomatų atleidimas nuo priimančioje valstybėje galiojančių valstybinių bei vietinių mokesčių (išskyrus tam tikras išimtis); diplomatinių atstovybių ir diplomatų atleidimas nuo priimančioje valstybėje taikomų muitų mokesčių įsivežant į priimančią valstybę atstovybių oficialiam ir diplomatų asmeniniam naudojimui bei pirminiam įsikūrimui skirtus daiktus ir kita.

Be diplomatų, diplomatiniais imunitetais ir privilegijomis naudojasi jų šeimos nariai. Dalinius diplomatinius imunitetus ir privilegijas turi administracinis techninis ir aptarnaujantis personalas. Prie diplomatinių imunitetų ir privilegijų priskiriami specialiųjų misijų (pvz., valstybinių delegacijų) imunitetai ir privilegijos, nustatytos 1969 Vienos konvencijos dėl specialiųjų misijų.

2248