diplomãtiniai rángai, diplomatų tarnybiniai laipsniai. Jų pavadinimus, sistemą ir suteikimo tvarką nustato valstybės vidaus teisės aktai. Suteikia valstybės vadovas arba užsienio reikalų ministras. Daugelyje valstybių yra šie pagrindiniai diplomatiniai rangai: ambasadorius, pasiuntinys, patarėjas, pirmasis sekretorius, antrasis sekretorius, trečiasis sekretorius, atašė, kai kuriose valstybėse dar ir reikalų patikėtinis (chargé d’affaires) įgaliotasis ministras ir ministras rezidentas.

LIETUVOJE įstatymu Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių rangų (1990) buvo nustatyti šie diplomatiniai rangai: nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras, patarėjas, pirmasis sekretorius, antrasis sekretorius, trečiasis sekretorius, atašė. Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus bei Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro rangus iki gyvos galvos 1990–92 teikė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas įsaku (1992 priėmus Lietuvos Respublikos Konstituciją – Lietuvos Respublikos Prezidentas dekretu), kitus – užsienio reikalų ministras įsakymu. Pagal Diplomatinės tarnybos įstatymą (1998, įsigaliojo 1999) yra šie diplomatiniai rangai: nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras, ministras patarėjas, patarėjas, pirmasis sekretorius, antrasis sekretorius, trečiasis sekretorius, atašė. Pirmuosius du suteikia (iki gyvos galvos) Prezidentas užsienio reikalų ministro teikimu, kitus – užsienio reikalų ministras. Už diplomato priesaikos nesilaikymą diplomatinis rangas gali būti atimtas.

2248