diplomãtiniai sántykiai, valstybių oficialių santykių palaikymo pagrindinė forma. Dažniausiai palaikomi per diplomatines atstovybes. Diplomatiniai santykiai tarp valstybių užmezgami jų tarpusavio susitarimu. Pirminė sąlyga diplomatiniams santykiams užmegzti dažniausiai yra valstybių ar vyriausybių de facto ir de jure viena kitos pripažinimas. Dėl diplomatinių santykių nustatymo susitariama pasikeičiant notomis ar laiškais arba pasirašant specialų aktą. Diplomatinių santykių nustatymas suteikia teisę steigti diplomatines atstovybes, bendradarbiauti politinėse, ekonominėse, kultūrinėse ir kitose srityse. Susidarius tam tikroms sąlygoms (pavyzdžiui, dėl valstybei arba jai draugiškoms kitoms valstybėms priešiškos veiklos, karo veiksmų) diplomatiniai santykiai gali būti nutraukiami: diplomatinė atstovybė nutraukia savo veiklą, jos personalas iš šalies išvyksta.

2248