diplomãtinis preglobstis, pagalbos suteikimas valstybių diplomatinėse atstovybėse asmenims, jų šalyse persekiojamiems už politinę veiklą. Europos valstybėse beveik nepraktikuojamas (diplomatinis prieglobstis 1956 buvo suteiktas J. Mindszenty Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadoje). Diplomatinis prieglobstis suteikimas Lotynų Amerikos šalyse yra regioninis paprotys, įpareigojantis buvimo valstybę leisti prieglobstį gavusiam asmeniui laisvai išvykti iš šalies. Jis patvirtintas Amerikos valstybių organizacijos konvencijose: 1928 Havanos konvencijoje, 1933 Montevidėjo konvencijoje dėl valstybių pagrindinių teisių ir pareigų, 1954 Karakaso konvencijoje dėl teritorinio prieglobsčio.