dipòdija (gr. dipodia – dvipėdiškumas), antikinės eilėdaros 2 vienodos pėdos, sujungtos į vieną metrą, arba silabotoninės eilėdaros 2 arba cezūrinė 4 pėdų eilutė. Jambinės dipodijos pavyzdys: Drąsiai, aukštai ∪ / ∪ / Pakils balsai ∪ / ∪ (Maironis).

3141