dipòlinis momeñtas, vektorinis dydis, nusakantis elektrinio dipolio savybes. Reiškiamas formule: p = ql (q – dipolio taškinio elektros krūvio absoliutus dydis, l – vektorius, nukreiptas iš neigiamojo poliaus į teigiamąjį). Molekulės, kurios turi nuolatinį dipolinį momentą, vadinamos polinėmis. Dipolinio momento matavimo vienetas – kulonmetras (C∙m); dažnai naudojamas nesisteminis vienetas debajus D = 3,336∙10-30 C∙m.