dipòlinis momeñtas, vektorinis dydis, nusakantis elektrinio dipolio savybes.