direkciònas (pranc. direction – kryptis, linkmė), orkestro kurio nors instrumento (ar instrumentų grupės) partijos natų priedas, kuriame surašyta kitų instrumentų pagrindinės partijos, nurodyta įstojimo momentai. Direkcionas gali būti naudojamas mokantis partijų be dirigento, keičiant vieną instrumentą kitu.