dirigeñtas (vok. Dirigent < pranc. dirigeant – valdantis, vadovaujantis), muzikos atlikėjas, interpretuotojas, muzikos kūrinio ansambliško atlikimo vadovas; vadovauja orkestrui, chorui, operos ir baleto trupės repeticijoms ir koncertams, spektakliams.

dirigavimas.