dirvónas, apleista, ilgai nedirbama, apaugusi laukiniais, dažniausiai varpiniais, augalais, dirva. Jame susidaro velėna, susikaupia organinių medžiagų, pagerėja dirvožemio struktūra ir derlingumas. Dirvonas yra dirvoninės žemdirbystės sistemos pagrindas.

pūdymas

445