dirvóžemio kultrinimas, moksliškai pagrįstas svarbiausių dirvožemio gamtinių savybių keitimas, kad didėtų jo derlingumas. Sukultūrintu laikomas toks dirvožemis, kuriam gerinti panaudotos agrotechnikos ir melioracijos priemonės. Pagal šių priemonių panaudojimo intensyvumą dirvožemiai gamybos poreikiams skirstomi į menkai, vidutiniškai ir smarkiai sukultūrintus. Lietuvos žemės ūkyje naudojami menkai (vyrauja) ir vidutiniškai sukultūrinti įvairių genetinių grupių dirvožemiai (balkšvažemiai, išplautžemiai, rudžemiai ir kiti), smarkiai sukultūrinti yra daržų, sodų ir dalis miesto dirvožemių (trąšažemiai). Dirvožemių sukultūrinimo lygį nusako nustatytas dirvožemio boniteto balas (dirvožemio bonitavimas).

265