dirvóžemio struktūrà, įvairaus dydžio, formos, sudėties ir savybių dirvožemio struktūrinių agregatų, į kuriuos subyra dirvožemio masė, visuma. Skiriama agronominė ir morfologinė dirvožemio struktūra. Agronominei dirvožemio struktūrai būdingi mažesni kaip 0,25 mm ir 0,25–10 mm skersmens patvarūs dirvožemio agregatai, kurių poringumas didesnis kaip 40 %. Pagal dirvožemio agregatų dydį būna makroskopinė dirvožemio struktūra (agregatai didesni kaip 0,25 mm) ir mikroskopinė dirvožemio struktūra (agregatai mažesni kaip 0,25 mm). Didesni kaip 10 mm skersmens agregatai vadinami grumstais. Pagal dirvožemio agregatų atsparumą vandeniui dirvožemio struktūra skirstoma į patvariąją ir nepatvariąją. Dirvožemio struktūra patvari, kai patvarių dirvožemio agregatų yra daugiau kaip 50 %. Morfologinė dirvožemio struktūra skirstoma į kubiškąją, prizmiškąją ir plokšteliškąją. Pagal dirvožemio agregatų dydį, formą, sienelių, briaunų išvaizdą būna grumstiškoji, trupiniškoji, riešutiškoji, grūdiškoji, stulpinė, stulpiškoji, plytiškoji, lapeliškoji ir žvyniškoji dirvožemio struktūra. Humusiniams dirvožemio horizontams būdinga trupiniškoji, grūdiškoji, eliuviniams – lapeliškoji, iliuviniams – riešutiškoji, prizmiškoji dirvožemio struktūros.

190