dykarãginiai (Bovidae, Cavicornia), poranagių (Artiodactyla) būrio, atrajojančiųjų (Ruminantia) pobūrio žinduolių šeima. Plačiai paplitę žemynuose, išskyrus Pietų Ameriką ir Australiją; gausiausi Afrikoje. 10 pošeimių. Sraigtaragės antilopės (Tragelaphinae) paplitusios Afrikoje ir Indijoje; priskiriama sraigtaragės antilopės, Taurotragus, mėlynosios antilopės (Boselaphus) ir keturragių antilopių (Tetracerus) gentys. Karvinės antilopės (Alcelaphinae) paplitusios Afrikoje, galva ilga ir siaura, ragai netaisyklingai išsilankstę; gentys: karvinės antilopės (Alcelaphus), lyraragės antilopės (Damaliscus), antilopės gnu. Vandeniniai ožiai (Reduncinae) paplitę Afrikoje, ragai išlinkę į priekį; gentys: vandeniniai ožiai (Kobus) ir redunkos, arba nendryniniai ožiai (Redunca). Dukeriai, arba kuoduotosios antilopės (Cephalophinae), paplitusios Afrikoje, ragai trumpi, statūs, jų pamatinę dalį gaubia pailgėjusių viršugalvio plaukų kuodelis. Mažosios antilopės (Neotraginae) labai mažo ūgio, nugara išgaubta, raguoti tik patinai, ragai trumpi. Saigų (Saiginae) pošeimio tik 1 rūšis saiga. Ožiai ir avinai (Caprinae) paplitę Eurazijoje, Afrikoje, Šiaurės Amerikoje, ragai dažniausiai dideli, išlinkę lanku arba susisukę spirale; gentys: kalniniai ožiai, goralai (Nemorhaedus; goralas), takinai (Budorcas), gemzės (Rupicapra; gemzė), snieginės ožkos (Oreamnos; snieginė ožka), tarai, berberiniai avinai (Ammotragus), avinai, avijaučiai (Ovibos; avijautis). Kiti pošeimiai: arklinės antilopės, gazelės, jaučiai.

1758

-dykaragiai