Esmuntas Eduardas 1932 03 15Kaunas, Lietuvos sovietinio saugumo veikėjas. Generolas majoras (1987). SSKP narys (1953). Baigė LSSR Valstybės saugumo ministerijos Vilniaus operatyvininkų mokyklą (1952), Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (1964) ir SSRS KGB Maskvos aukštąją mokyklą (1968). Saugume dirbo nuo 1950. 1952–64 LSSR Valstybės saugumo ministerijos ir KGB (Valstybės saugumo komiteto) operatyvinis įgaliotinis Vilniuje ir Kaune, 1964–65 ir 1971–74 LSSR KGB poskyrio viršininkas, 1965–66 ir 1974–78 skyriaus viršininko pavaduotojas. 1978–87 Maskvoje dirbo SSRS KGB valdybos skyriaus viršininko pavaduotoju, viršininku. 1987 05–1990 02 LSSR Valstybės saugumo komiteto pirmininkas. Prisidėjo prie Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos persekiojimo.

Nuo 1988 rudens jo vadovaujamas LSSR KGB siekė neleisti Sąjūdžiui radikalėti, Lietuvai atkurti nepriklausomybės. Prisidėjo prie antilietuviškų ir komunistinių organizacijų (Jedinstvo ir kitų) steigimo, bandė skaldyti lietuviškas organizacijas Lietuvoje ir užsienyje, diskredituoti jų veikėjus. Kreipėsi į SSRS KGB vadovybę Maskvoje, kad LSSR būtų daroma išimtis ir leista neatskleisti pasipriešinimo kovotojų palaidojimo vietų. Jo vadovavimo laikotarpiu dalis LSSR KGB archyvo dokumentų buvo sunaikinta arba išvežta į Maskvą. 1987–90 LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Nuo 1989 12 buvo Lietuvos komunistų partijos (SSKP platformos) narys.