Nacionalinės generalinių atornėjų asociacijos logotipas

generãlinis atornjus, atornjus (angl. attorney), Jungtinių Amerikos Valstijų teisininkų (advokatų, prokurorų) vadovas, administratorius. Jo pareigas reglamentuoja Konstitucija, statutai, teismų nuosprendžiai, teisės tradicijos. Generalinis atornėjus yra dviejų lygių: federalinio ir valstijų. Federalinį generalinį atornėjų skiria Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas 4 metams. Jis atstovauja federacijos aukščiausioms institucijoms teisminiuose nagrinėjimuose, konsultuoja vyriausybę teisiniais klausimais. Jo priimti sprendimai ir pareikšta nuomonė teikiami prezidentui ir kitiems pareigūnams. Generalinis atornėjus gali palaikyti kaltinimą federalinių nusižengimų bylose, priima sprendimus dėl bylų iškėlimo prezidentui, viceprezidentui ar kitiems aukščiausiems šalies pareigūnams. Valstijų generalinis atornėjus (kiekviena valstija turi po 1) yra valstijos teisininkas, generalinis atornėjus departamento vadovas, renkamas visuotiniais rinkimais. Jis teikia teisinius patarimus valstijos įstatymų leidybos institucijoms, garantuoja teisinės informacijos pateikimą teismo posėdžiuose, padeda juos vesti, visuomenei viešai pareiškia savo nuomonę svarbiausiais teisės klausimais. Gali įsikišti į baudžiamąjį ar civilinį procesą, kai to reikalauja visuomenės interesai. Generalinis atornėjus konsultuoja ir prižiūri visus valstijos kaltintojus, tiria bylas dėl rinkimų sukčiavimo, vertina skundus ir pareiškimus dėl valstybės institucijų tarnautojų skyrimo, priėmimo bei atleidimo. Jis negali atstovauti privatiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai susiję su valstybės interesais. Jungtinėse Amerikos Valstijose nuo 1907 veikia Nacionalinė generalinių atornėjų asociacija (National Association of Attorneys General).

1986