trapiojo gluosnio sąžalynas

saulėlydis gluosnyne

pavasarį žydinčios blindės

gluosnýnas, medynas arba krūmynas, kuriame vyrauja gluosniai. Miškuose gausiai paplitusi gluosnių rūšis blindė (Salix caprea). Ji paplitusi laikinai labai drėgnose nederlingose ir vidutinio derlingumo augavietėse. Paupiuose sąžalynus dažnai sudaro trapusis gluosnis (Salix fragilis), baltasis gluosnis (Salix alba) ir gluosnis žilvitis (Salix viminalis), žemapelkėse – ausytasis karklas (Salix aurila), pilkasis karklas (Salix cinerea), juosvasis karklas (Salix myrsinifolia), pelkinis karklas (Salix rosmarinifolia) ir gluosnis virbis (Salix pentandra), aukštapelkėse – pelkinis karklas, gulsčiasis karklas (Salix repens), kopose – pajūrinis karklas (Salix daphnoides) ir smailialapis gluosnis (Salix acutifolia). Lietuvoje yra apie 1,5 mln. ha gluosnynų.

2126

-gluosnis; -miškas; -karklas; -žilvitis; -blindė