karveldė, balañdinė, įrenginys karveliams laikyti ir veisti. Dažniausiai skirtos lenktyniniams, pašto ir naminiams karveliams laikyti. Lietuvoje nuo 19 a. pabaigos plito bokštinės ir inkilinės karvelidės. Bokštinės karvelidės, statytos ant pastato stogo, yra keturkampės arba daugiakampės, iki 3,5 m aukščio ir iki 3 m2 ploto. Dažniausiai dviaukštės (pirmame aukšte įtaisytos kopėčios, beriamas lesalas, antrame aukšte yra iš lentelių sukalti lizdai). Inkilinės karvelidės yra daugiakampės, užkeltos ant 2–2,5 m aukščio stulpų, turi 10, kartais ir daugiau landų. Karvelidės dažniausiai statomos kieme, įrengiamos gyvenamųjų bei ūkinių trobesių pastogėse.

2691