„Karys“, Lietuvos kariuomenės žurnalas, einantis nuo 1919. Skirtas kariams, jaunimui, visuomenei. 1919–40 leistas Kaune (1919 05–1920 10 pavadinimu Kariškių žodis), 1941–44 – Vilniuje, 1944 pabaigoje–1945 – Vokietijoje, 1950–91 – Niujorke, nuo 1991 – Vilniuje. Nuo 1919 leido Krašto apsaugos ministerija, nuo 1929 – Lietuvos kariuomenės vyriausiojo štabo Spaudos ir švietimo skyrius, nuo 1941 – Savisaugos dalinių inspekcija (1919–44 turėjo priedus atskiriems kariuomenės pulkams), nuo 1950 kaip Pasaulio lietuvių karių veteranų žurnalą – S. Urbonas, vėliau – Lietuvos karių veteranų sąjungos Ramovė Niujorko skyrius (turėjo Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje skyrių Tremties trimitas), nuo 1991 leidžia Krašto apsaugos ministerija (1992 prie jo prijungtas Niujorke leistas Karys). Iki 1944 buvo savaitinis, iki 1998 – mėnesinis, vėliau – vėl savaitinis, nuo 1999 – dvisavaitinis. Spausdina karinės tematikos, Lietuvos istorijos straipsnius, grožinės literatūros kūrinius. Redaktoriai: J. M. Laurinaitis, P. Ruseckas, J. Balčiūnas-Švaistas, S. Urbonas, Z. Raulinaitis, B. Raugas, B. Čekanauskas, K. Starinskas, A. Meilūnaitė (nuo 1999), K. Jonušas (nuo 2010), D. Varanavičius (nuo 2012) ir kiti. Tiražas 4000 (1920), 33 000 (1940), 1650 (1983), 22 000 (1991), 3000 egzempliorių (2005).

2617