konverttas (it. convertito), krikščionybėje – asmuo, vieną krikščionių tikėjimą pakeitęs kitu, dažniausiai perėjęs į katalikybę; atsivertėlis, perkrikštas arba įtikėjęs asmuo.