lapuõčių miška, lapuočių medžių ir krūmų, kartais su spygliuočių priemaiša, miškai. Paplitę vidutinio, subtropinio ir tropinio klimato juostose. Skiriami visžaliai (lapai krinta ne vienu metu, keičiasi nepastebimai) ir vasaržaliai (lapai nukrinta vienu metu) atogrąžų ir paatogrąžių miškai. Vidutinio klimato juostose augantys lapuočių miškai pagal lapų sandarą ir medienos savybes skirstomi į kietųjų lapuočių miškus (ąžuolynai, bukynai, skroblynai, uosynai) ir minkštųjų lapuočių miškus (baltalksnynai, beržynai, drebulynai, juodalksnynai). Lietuvoje lapuočių miškai sudaro 40,8 % bendro miškų ploto. Iš jų beržynai užima 20,6 %, baltalksnynai – 6,3 %, juodalksnynai – 6,6 %, drebulynai – 3,2 %, uosynai – 2,4 %, ąžuolynai – 1,9 %, kiti miškai – 0,8 % bendro miškų ploto.

1528