Lietuvõs kininkų pártija, kininkų pártija, politinė partija, veikusi 1925–28. Įkurta pertvarkius Santaros partiją. Rėmėsi daugiausia ūkininkais, gynė jų interesus. Svarbiausi veikėjai: R. Skipitis (Centro valdybos pirmininkas), V. Sidzikauskas, P. Šalčius (vicepirmininkai), J. Bagdonas, P. Leonas, V. Zubovas. III Seime turėjo 2 atstovus – J. P. Aleksą ir R. Skipitį. Po 1926 Gruodžio septynioliktosios perversmo partijos veikėjai J. P. Aleksa ir J. Jankevičius buvo A. Voldemaro vyriausybėje; 1927 paleidus Seimą ir pažeidžiant Konstituciją nepaskelbus naujų Seimo rinkimų Lietuvos ūkininkų partijos Centro valdyba juos iš ten atšaukė. Nepaklususį J. P. Aleksą iš partijos pašalino. Leido savaitraštį Ūkininko balsas (1925–28). 1928 vyriausybės uždaryta.