opistogrãfinė knygà (gr. opisthographos < opisthen – atgal + graphō – rašau), anopistogrãfinė knygà, rankraštinė ar spausdintinė knyga, kurios tekstas rašytas ar spausdintas vienoje lapo pusėje.