oprčnina (sen. rus. opričnyj – atskiras), 14–15 a. valda, kurią Rusios kunigaikštis išskirdavo iš savo žemių ir testamentu palikdavo šeimos nariams, dažniausiai žmonai, valdyti iki mirties.