òptinė ašs, menamoji tiesė, einanti per optinės sistemos elementų (lęšių, veidrodžių) paviršių kreivumo centrus (dar vadinama pagrindine optine ašimi). Ji yra optinės sistemos simetrijos ašis. Visos kitos tiesės, einančios per optinius elementus ir lygiagrečios su pagrindine optine ašimi, vadinamos šalutinėmis optinėmis ašimis.