opus posthumum, opus postumum (lot. pomirtinis kūrinys; sutr. op. posth.), muzikos kūrinys, paskelbtas po autoriaus mirties.