orãtorius (lotynų kalba orator, kilo iš oro  kalbu), kalbą parlamente, susirinkime sakantis asmuo, kalbėtojas; iškalbingas žmogus, mokantis sakyti viešas kalbas.