orbitãlė, vienos dalelės erdvinių koordinačių funkcija, vartojama atomo arba molekulės vienelektronėms būsenoms apibūdinti. Atominė orbitalė (AO) apibūdinama trimis kvantiniais skaičiais – pagrindiniu n, šalutiniu (arba judesio kiekio momento orbitiniu) l ir magnetiniu m. Orbitalės, turinčios šalutinio kvantinio skaičiaus vertes l = 0, 1, 2, 3, 4, …, žymimos atitinkamomis raidėmis s, p, d, f, g, .... Molekulinė orbitalė (MO) yra viendalelė daugiacentrė funkcija, sudaroma kaip tiesinis AO darinys. Orbitalės modulio kvadratas nusako tam tikros būsenos elektrono buvimo tam tikrame erdvės taške tikimybės tankį. MO rasti taikomi kvantinės chemijos metodai. Pirmasis MO sąvoką 1932 pavartojo R. S. Mullikenas (Jungtinės Amerikos Valstijos).

2601