orgãninis pasáulis, gyvóji gamtà, gyvų būtybių, arba organizmų, gyvenančių Žemės biosferoje, visuma. Susideda iš mikroorganizmų, augalų, gyvūnų ir žmonių. Organinio pasaulio komponentai turi tam tikrus per evoliuciją susiklosčiusius tarpusavio santykius ir ryšius su aplinka, negyvąja gamta. Per Žemės geologinę raidą organinis pasaulis vystėsi, keitėsi (filogenezė). Kinta jis ir dabar; tą kaitą spartina žmogaus veikla.

biocenozė

biogeocenozė

biosfera

evoliucijos teorija