orkestruõtė (orchestra), orkestrãvimas, muzikos kūrinio, parašyto vienam arba keliems instrumentams, pritaikymas orkestrui. Orkestruotė dažnai tapatinama su instrumentuote.