ornitològiniai draustniai, teritorijos ir akvatorijos, kuriose saugomos retos ir nykstančios paukščių rūšys, jų perėjimo ir apsistojimo migracijų metu vietos, atkuriamos ir didinamos paukščių populiacijos. Tai jūros, ežerai, jų salos, pelkės, upių atkarpos, miško dalys ir mišrios teritorijos. Draustiniuose draudžiama keisti jų būklę, nustatytu laiku plaukioti, žvejoti, medžioti. Lietuvoje 2017 buvo 10 valstybinių ornitologinių draustinių (lentelė); bendras jų plotas 2897,37 hektaro. Didžiausias yra Novaraisčio draustinis, mažiausias – Sulinkių draustinis.

Lent. Lietuvos valstybiniai ornitologiniai draustiniai
  Savivaldybės teritorija
Cimakavo Druskininkų
Čedaso Rokiškio rj.
Kazimieravo Vilniaus rj.
Niedaus Lazdijų rj.
Novaraisčio Kauno rj., Šakių rj., Kazlų Rūdos
Papio Šalčininkų rj., Trakų rj., Vilniaus rj.
Pertako Lazdijų rj.
Senosios Rusnės Pagėgių
Sulinkių Radviliškio rj.
Taurijos Vilniaus rj.

1323