óro tltas, specialiai parengta oro trasa karinėms pajėgoms papildyti, apsuptoms arba blokuotoms grupuotėms evakuoti, naujoms kurti ir stiprinti, t. p. civiliams gyventojams teikti humanitarinę pagalbą. Oro tiltas aprūpinamas ryšio ir navigacijos priemonėmis, turi krovimo aerodromus. Oro tiltą dengia oro erdvės gynybos pajėgos (savoje teritorijoje) ir naikintuvai (priešo teritorijoje). 1942 pabaigoje oro tiltą sukūrė nacių Vokietijos kariuomenė, siekdama padėti Stalingrade SSRS kariuomenės apsuptai savo grupuotei; 1948–49 per Berlyno blokadą Jungtinių Amerikos Valstijų ir Didžiosios Britanijos aviacija oro tiltu Vakarų Berlyno gyventojams tiekė būtiniausius maisto produktus ir kitus reikmenis.

645