óro ùžtvara, oro srautas, neleidžiantis pro atvirą angą į patalpą skverbtis orui iš kitos erdvės. Šaltas arba šiltas oras pučiamas pro siaurus plyšius įžambiai iš abiejų angos šonų. Palaiko pastovią patalpos temperatūrą, neleidžia kenksmingoms medžiagoms iš lauko (arba kitos patalpos, pvz., pro technologinių įrenginių atviras angas) patekti į patalpą, saugo patalpas nuo vabzdžių. Oro užtvara yra efektyvesnė už stacionarias priemones, pvz., sukamąsias duris, bet sunaudojama daugiau energijos.