òrtas (vok. Ort – kirtavietė), į žemės paviršių neišeinantis požeminis kasinys. Dažniausiai būna horizontalus, kartais šiek tiek nuožulnus.