ortogonalùmas (gr. ortogōnios – stačiakampis), statmenumo sąvokos, vartojamos geometrijoje, atitikmuo matematinėje analizėje. Pvz., Euklido erdvės elementai yra ortogonalūs, jei jų skaliarinė sandauga lygi nuliui. Euklido erdvės poerdviai A ir B yra ortogonalūs, jei kiekvienas poerdvio A elementas ortogonalus bet kuriam poerdvio B elementui.

1751