orùmas, žmogui būdingas savo vertės ir savarankiškumo suvokimas bei jį atitinkantis elgesys. Orus yra žmogus, kuris gina savo pripažįstamas vertybes ir dėl to save vertina teigiamai, kartu tikėdamasis iš kitų tokio pat vertinimo. Orumas yra savikontrolės vienas būdų, leidžiantis įvertinti elgesio kokybę. Orumo objektyvus pagrindas, neleidžiantis orumui virsti savimeile ir garantuojantis teigiamą visuomenės vertinimą, yra individo pareigų vykdymas ir atsakomybės prisiėmimas. Orumas yra būtina žmogaus socialinės integracijos sąlyga; orumo praradimas žymi asmenybės degradaciją. Žmogaus orumą gina dorovės normos ir valstybės įstatymai.