100 ostrublių banknotas (1916; a – aversas, b – reversas; Lietuvos banko muziejus)

òstrublis (vok. Ost – rytai + rublis), Vokietijos piniginis vienetas, naudotas per Pirmąjį pasaulinį karą okupuotose Rytų šalyse. Prilygo 100 kapeikų, oficialiai – 0,5 Vokietijos markės. Nuo 1916 08 – vienintelė oficiali mokėjimo priemonė Lietuvoje. Rytų skolinamoji kasa 1916 išleido 0,2, 0,5, 1, 3, 10, 25, 100 ostrublių popierinius pinigus, spausdintus Reichsdruckerei spaustuvėje Berlyne, ir 1, 2, 3 kapeikų monetas, kaldintas Berlyne ir Hamburge. Monetos geležinės, averse įrašas vokiečių kalba Rytų vyriausiojo kariuomenės vado sritis (Gebiet des Oberbefehlshabers Ost), apačioje kalyklos žymėjimas; reverse kryžius, jo viduje nominalo žymėjimas, metai. Monetų nukalta už apie 1 mln. ostrublių sumą. Popieriniuose piniguose įrašai lietuvių, lenkų, latvių, vokiečių kalbomis. Dėl nepakankamos apsaugos netrukus juos imta padirbinėti.

2271