ovãcija (lot. ovatio – džiūgavimas), iškilmės, kuriomis buvo pagerbiamas senovės Romos karvedys po pergalingo karo žygio; dar ovacija vadinama mažuoju triumfu.