ovãmbai (ovambo, ambo), bantų grupės Afrikos tauta. Gyvena Šiaurės Namibijoje, Pietų Angoloje. 21 amžiaus pradžioje iš viso buvo apie 1 milijoną žmonių. Kaba kuanjama, donga (ambo) kalbomis (priskiriama bantų kalboms). Raštas sukurtas lotynų abėcėlės pagrindu. Tikintieji – krikščionys (daugiausia evangelikai liuteronai). Svarbiausi verslai – ariamoji žemdirbystė (soros, sorgai, pupos, kukurūzai, moliūgai, arbūzai), gyvulininkystė (galvijai, asilai, kiaulės), paukštininkystė, amatai (geležies, vario, odų, medžio apdirbimas, puodininkystė, pynimas). Tradicinis būstas – karkasinis antžeminis pintų ir moliu drėbtų sienų namas su žolių stogu. Ovambų visuomenės socialinis pagrindas – vadų kultas. Giminystė – matrilinijinė. Egzistuoja teritorinis skirstymas į rajonus (oilongo) ir smulkesnius administracinius darinius. Juos valdo seniūnai ir vyresnieji.