paauglỹstė, amžiaus tarpsnis tarp vidurinės vaikystės ir jauno suaugusiojo tarpsnio (11–19 metai). Pasižymi fizinės, fiziologinės ir psichinės paauglio raidos sudėtingais prieštaravimais.

paauglio psichologija