padarinỹs, pasekm, ko nors atsiradimas, išnykimas arba pakitimas, kurį sukelia priežastis. Dar priežastingumas.