pãdas, uolienų sluoksnio apatinė (senesnė) riba, skirianti nuo žemiau slūgsančio sluoksnio (pvz., klinčių sluoksnio padas, silūro sistemos padas).