padegamàsis giñklas, ginklas priešo kariams kauti, kovos technikai naikinti, gaisrams kelti naudoja labai aukštos temperatūros padegamąsias medžiagas. Padegamąjį ginklą sudaro padegamieji šaudmenys ir mišiniai bei jų siuntimo į taikinį ir svaidymo priemonės. Βūna aviacinis (padegamosios bombos, kasetės, bakai), artilerinis (padegamieji sviediniai ir minos), pėstininkų (padegamosios granatos, padegamieji šoviniai, fugasai, liepsnosvaidžiai). Nuo padegamojo ginklo apsaugo fortifikaciniai įrenginiai, kovos technika, gamtinės priedangos, mūriniai pastatai, įvairios medžiagos, kvėpavimo organų ir odos apsaugos priemonės, viršutinė apsauginė apranga. Padegamasis ginklas buvo naudojamas II pasauliniame kare, Korėjoje ir Vietname. Padegamasis ginklas pagal veiksmingumą gali prilygti branduoliniam ginklui. Pvz., per II pasaulinį karą Nagasaki nuo atominės bombos sprogimo žuvo apie 70 tūkst. žmonių, o Tokijuje vieno aviacijos antskrydžio metu nuo padegamojo ginklo – apie 120 tūkst. žmonių. 1980 Ženevos konvencija padegamąjį ginklą uždraudė naudoti, jei gali nukentėti taikūs gyventojai.

645