pàdegamosios mẽdžiagos, labai aukštos (1000–2000 °C) degimo temperatūros mišiniai, naudojami padegamuosiuose ginkluose. Padegamosios medžiagos būna kietos ir skystos. Dažniausiai naudojamas napalmas, pirogelis, termitas, baltasis fosforas. Vienos padegamosios mežiagos (napalmas, pirogelis, baltasis fosforas) dega naudodamos atmosferos deguonį, kitos (termitas ir jo mišiniai, deguonies turinčios druskos) gali degti be atmosferos deguonies. Kai kurios padegamosios medžiagos, pvz., napalmas, pirogelis, prilimpa prie įvairių paviršių ir lengvai užsiliepsnoja; degančias padegamąsias medžiagas ypač sunku gesinti ir šalinti.

645