padẽgėlis, nuo gaisro nukentėjęs žmogus. Senovėje bendruomenės nariai (kaimynai, giminės) pagal papročio teisę privalėjo teikti padegėliams materialinę pagalbą. 19 amžiuje–20 amžiaus pradžioje Lietuvoje padegėliai galėjo padegėliauti – keliauti po apylinkę ir prašyti, kad žmonės juos sušelptų. Nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940) gaisro ištikti padegėliai valstiečiai gaudavo valdžios leidimą padegėliauti valsčiuje.