padmė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lietuvos valstybinis mokestis, kuriuo buvo apdedamas mokestinis vienetas – kiemas (sodyba), vadintas dūmu. Padūmė nuo seno buvo mokama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pietinėse žemėse. Skirta kariuomenei išlaikyti, kartais buvo imama iš valstiečių greta jaučių jungo ar žagrės mokesčių. 1649 įvesta visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, buvo privaloma valstiečiams ir smulkiesiems bajorams. padūmės dydis priklausė nuo turto. 1775, panaikinus hibernos mokestį (kariuomenei išlaikyti), padūmė buvo padidinta 50 % ir paversta mokesčiu nuo visų kiemų. Kauno ir Vilniaus gubernijose išliko iki 19 a. vidurio. Užnemunėje (priklausė Rusijos imperijos Lenkijos karalystei, 1815–1915) 19 a.–20 a. pradžioje padūmė buvo piniginis mokestis nuo dvarų, valstiečių ūkių ir ne miestuose esančių ūkių ir ne miestuose esančių žemės sklypų.

2073