pafròntės júosta, prie fronto linijos esanti vietovės juosta, kurioje išsidėstę operacinio junginio užnugario daliniai, padaliniai ir objektai. Pafrontės juostos gylis priklauso nuo karo veiksmų teatro ypatumų, pajėgų operacinės rikiuotės, priešo naudojamų naikinimo priemonių ir kitų veiksnių. Per II pasaulinį karą pafrontės juostos gylis buvo 25−50 kilometrų. Pafrontės juostoje nustatomas ypatingas civilių gyventojų režimas.

645