pagálbinis veiksmãžodis, veiksmažodis, einantis sudėtinės kito veiksmažodžio formos dėmeniu ir teikiantis jai asmens, skaičiaus, laiko ir nuosakos gramatines reikšmes. Lietuvių kalboje pagalbinio veiksmažodžio funksciją paprastai atlieka veiksmažodžio bti formos, pvz.: Jau buvau / būčiau grįžęs; Darbas bus atliktas. Veiksmažodis būti vartojamas ir kaip savarankiškas žodis, reiškiantis egzistavimą, pvz.: Miške buvo grybų. Kitose kalbose pagalbinio veiksmažodžio funkciją atlieka veiksmažodžiai, kurių pirminė reikšmė yra ne tik būti, bet ir tapti, turėti, norėti, daryti ir panašiai, plg.: vokiečių sein, werden, haben, anglų be, have, shall, will, do.

2352